Byggeriets digitalisering

Byggerietsdigitalisering.dk skal give branchen indsigt i Bolig- og Planstyrelsens implementering af Strategi for digitalt byggeri. Temasiden er bygget op omkring strategiens fem indsatsområder. Der vil ligeledes blive fremlagt nye initiativer og samarbejder, som opstår i forbindelse med implementeringen, ligesom branchen får mulighed for at indmelde ”best practice” eksempler, der vil blive offentliggjort på siden.

Strategi for digitalt byggeri

Strategi for digitalt byggeri er udarbejdet med en bred inddragelse af branchen, der har bistået med viden, dialog og forslag til at adressere byggeriets udfordringer
med digitalisering.

Nyheder

Udgivet

10/02/2020

Nyhed

Ny analyse giver overblik over behovet for digitale kompetencer i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som led i Strategi for digitalt byggeri undersøgt udbud og efterspørgsel af digitale kompetencer i byggeriet.
Læs mere

Aktuelt

Rapport om digital og bæredygtig bygningsdrift

Rapporten kaster lys over, hvordan digitale løsninger kan understøtte en mere effektiv drift og bæredygtigt vedligehold af bygninger.

Analyse af bygnings- og materialepas

Større viden om materialers indhold og placering i en bygning vil give bedre mulighed for bæredygtig drift og vedligehold af bygninger, ligesom det giver bedre mulighed for genbrug og genanvendelse.

CASE: Undervisning i digitale værktøjer optimerede byggeprocessen

Odenses nye musik-, teater- og koncerthus, ODEON, blev gennemført med en række digitale værktøjer og arbejdsmetoder. De gode resultater på projektet var bl.a. et resultat af, at de udførende og byggeledelsen gennemførte projektorienterede kompetenceløft.

Del jeres erfaringer med digitalt byggeri

Der bliver i disse år gjort mange gode erfaringer med at sætte strøm til byggeprocessen. Det er dog ikke alle, der endnu har prioriteret at investere i digitale værktøjer og kompetencer. Derfor har vi brug for dine erfaringer til at inspirere til digitalisering eller anskueliggøre, hvordan digitaliseringen kan skabe værdi. Det kan f.eks. være i form af en større arkitektonisk værdi, mere effektive byggeprocesser eller bedre samarbejde i byggeprojekter.