1. Bedre udnyttelse af digitale værktøjer

Sidst opdateret 11/12/2019

Introduktion

Sidst opdateret 17/12/2019

De digitale værktøjer muliggør og fordrer transparens og samarbejde på tværs af fag og virksomheder, som endnu ikke er udnyttet fuldt ud. Digitale værktøjer kan understøtte god og tidslig kommunikation under byggeriet, men der er også en risiko for, at projekterne bliver overvældet af information.

Mulighederne for digitalisering er mange og for de, der ikke har indgående kendskab til området, er det en stor opgave at skulle sætte sig ind i hvilke muligheder og indsatser, der giver værdi i netop deres byggeprojekt. De digitale bygningsmodeller, hvor viden lettere kan deles, skaber af og til også en usikkerhed hos parterne om ansvar og ophavsrettigheder.

En bygherre der fra starten har fået klargjort sine ambitioner for udnyttelsen af de digitale muligheder, kan sikre en effektiv tilrettelæggelse af byggeprojektet fra udbud, udførelse og efterfølgende drift. Bygherrekrav til brugen af digitale værktøjer og bygherrers bevidste valg i forhold til organisering, kommunikation og aftaleforhold er afgørende for et mere effektivt byggeri. Det bidrager også til større tryghed i anvendelsen af de digitale værktøjer, herunder viden om ydelses-, ansvars- og risikofordelingen ved digitalt byggeri. 

Vejledning til bygherre om anvendelse af informations og kommunikationsteknologi (IKT)

Sidst opdateret 11/12/2019
Bygningsstyrelsen har i forbindelse med udgivelse af Bygherrevejledning 2019 udvidet deres formidling af erfaringer med IKT som statens bygherre.

 

Informations og kommunikationsteknologi (IKT) er en samlet betegnelse for teknologi, der gør det muligt for brugere at få adgang til, redigere og gemme information. Gennem IKT-bekendtgørelserne defineres en række krav som offentlige og almene bygherre skal stille til deres leverandører i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter over en vis entreprisesum. Formålet er at øge produktiviteten  i det offentlige byggeri og den efterfølgende drift, og løfte IKT-anvendelsen i den danske byggesektor generelt gennem høje og ensartede krav fra offentlig side over for byggeriets leverandører. 
 

 

Strategi for digitalt byggeri bebudede en større vejledningsindsats til bygherrer om anvendelse af digitale værktøjer. Som led heri har Bygningsstyrelsen skrevet uddybende vejledning til Bygherrevejledning 2019 om bl.a. IKT-ledelse, rammerne for udveksling af data, digitalt udbud og digital aflevering til drift. Vejledningerne kan bl.a. bruges til at tilrettelægge og styre et byggeprojekt bedst muligt i de enkelte byggefaser.

 

Digitaliseringsguiden

Sidst opdateret 16/12/2019
Digitaliseringsguide hjælper bygherren med at stille de rigtige krav til digitale værktøjer og arbejdsmetoder ved udbud af et byggeri.
For at give et overblik over, hvordan digitaliseringen kan skabe værdi i byggeriet, og hvordan bygherrer kan tilrettelægge digitale krav i udbuddet af byggeprojekter, har Bygherreforeningen udarbejdet Digitaliseringsguiden på opfordring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 
Digitaliseringsguiden giver et overblik over hvilke krav til digitale værktøjer og arbejdsmetoder, der kan skabe værdi for såvel store byggeprojekter som små. Overblikket bliver fulgt op med en række opmærksomhedspunkter, der skal sikre, at bygherre har gjort sig de rigtige overvejelser, inden der stilles krav. Med tjeklister til hvert kravområde gøres det nemt at holde overblik og sikre praktisk anvendelse.
 
Guiden giver også et overblik over internationale standarder, teknisk fælleseje, lovgivning, undersøgelser og håndbøger om digitalisering. Digitaliseringsguiden dykker desuden ned i udbudsmateriale fra tre byggeprojekter og giver konkrete eksempler på, hvordan digitale krav kan formuleres. Guiden er derfor også relevant for bl.a. rådgivere, entreprenører og leverandører.
 

Klarlægge juridiske rammer for digitalt byggeri

Sidst opdateret 16/12/2019
Forskningsprojekt ved Københavns Universitet skal afdække de juridiske udfordringer ved anvendelse af BIM og IT-teknologi generelt i internationale bygge- og anlægsprojekter.
BIM står for bygningsinformationsmodellering og kan defineres både som en objektbaseret, digital bygningsmodel og en arbejdsmetode til at styre informationer og data i et byggeprojekt. Sammen med IT-teknologi generelt anvendes BIM i et hidtil uset omfang i byggeriet til at udveksle information. Denne videndeling på tværs af aftaleskel medfører imidlertid usikkerhed om bl.a. ejerskab til idéer, fordelingen af ydelser og ansvar for fejl i byggeriet.
 
Derfor støttes et forskningsprojekt ved Københavns Universitet, ”BIM International”, der skal afdække juridiske udfordringer ved anvendelsen af BIM i internationale bygge- og anlægsprojekter, og hvor BIM i øvrigt anvendes i flere indbyrdes afhængige kontraktforhold og handelsforhold på tværs af landegrænser.

CASE: Effektiv ejendomsdrift med digitalt opgavestyringssystem

Sidst opdateret 18/12/2019
Det almene boligselskab fsb, igangsat 2015

Projektgennemførelse: 

Med støtte fra bl.a. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har det almene boligselskab, fsb, fået udviklet opgavestyringssystemet eDrift, som med en open-source kode er stillet gratis til rådighed for alle. Med eDrift kan boligafdelingerne styre og skabe overblik over drifts- og beboerserviceopgaver. fsb har en forventning om, at eDrift vil kunne spille en væsentlig rolle, når driftsopgaverne skal koordineres på tværs af flere boligafdelinger og i forhold til at få sendt den rigtige medarbejde afsted til den rigtige opgave.  

Den digitale metode:  

fsb benytter opgavestyringssystemet til at gøre driftsplaner og beboerserviceopgaver, herunder vedligeholdelsesvejledninger, let tilgængelige og anvendelige på en digital platform. 
I systemet kan der oprettes hhv. tilbagevendende driftsopgaver, ad hoc driftsopgaver, beboerservice-opgaver og administrative opgaver. 
Ejendomskontoret estimerer hvor længe opgaven skal tage og om opgaven skal tildeles en specifik medarbejder. Medarbejderen kan på sin smartphone registrere start og afslutning på opgaven, ligesom de kan få en beskrivelse af opgaven. Ved tilbagevendende opgaver vil en vejledning til opgavens udførelse kunne gøres tilgængelig, så medarbejdere kan forberede sig og medbringe de nødvendige reservedele og værktøj. 

Udbytte af det digitale værktøj:

fsb fremhæver, at det med eDrift er blevet lettere at holde styr på hvilke opgaver, der ligger og venter, så de sikrer sig, at opgaver ikke bliver glemt og medarbejdere ved, hvad de forskellige opgaver består i. Det er særligt brugbart, når en afløser sendes afsted på opgave. 
Ifølge fsb er har systemet sikret en god organisering af opgaver, så de bliver løst på det rigtige tidspunkt og at medarbejderressourcer udnyttes mest effektivt. Samtidig sikrer eDrift dokumentationen for udførte opgaver og der opbygges mere og mere data og statistik på opgaver, der vil kun bruges til yderligere effektiviseringer.